Relacja z mobilności studenta z University of Messina, Włochy

„Dziękuję za niesamowite doświadczenie i za wszelką okazaną pomoc. Mam nadzieję, że wkrótce się ponownie zobaczymy!”

Ludovico Fonti

Erasmus+ Student Mobility: Ludovico Fonti, Università degli Studi di Messina – University of Messina, Mesyna, Włochy

W semestrze zimowym r/a 2019/20 mieliśmy zaszczyt gościć w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie studenta z Università degli Studi di Messina – University of Messina z Włoch. Ludovico Fonti – student dietetyki – rozpoczął swoja mobilność w WSIiZ w październiku 2019, a zakończył, uzyskując bardzo dobre wyniki w nauce, w marcu 2020 roku. W trakcie mobilności Ludovico realizował indywidualnie dla niego przygotowany program studiów w języku angielskim na kierunku Dietetyka, obejmujący m.in. przedmioty takie jak: zdrowie publiczne, pracownia dietetyki i planowania diet w wybranych przypadkach klinicznych, toksykologia i bezpieczeństwo żywienia, nutrigenomika.

Oprócz udziału w indywidualnych zajęciach z wykładowcami mających na celu realizację programu studiów (Learning Agreement), Ludovico uczestniczył również w warsztatach i wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych mających miejsce na Uczelni, imprezach studenckich oraz zwiedzał Warszawę w towarzystwie reprezentanta Uczelni. Ludovico odwiedził Stare Miasto i Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Stadion Narodowy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Fryderyka Chopina.

1

Zorganizowanej przez MNiSW Pan Rektor WSIiZ dr n. chem. Sebastian Grzyb i Pani Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich WSIiZ dr n. społ. Joanna Klonowska.

Wizyta studyjna: Wielka Brytania, Londyn

 W dniach 1–7grudnia 2019 r. Władze Uczelni w osobach Pana Rektora dr n. chem. Sebastiana Grzyba i Pani Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich dr n. społ. Joanny Klonowskiej przebywali na wizycie studyjnej w University College London w Wielkiej Brytanii. Wyjazd został zorganizowany przez MNiSW w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanym w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

“To było moje pierwsze doświadczenie w programie ERASMUS. Wygłosiłam wykład w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na temat mezoterapii. Bardzo mnie ucieszyło duże zainteresowanie studentów.

Jestem również bardzo zadowolony ze spotkania z kierownictwem i gościnnymi pracownikami Uczelni. To było bardzo cenne doświadczenie i z przyjemnością poznałam tak miłych kolegów, z którymi mogę utrzymywać kontakt.

Mam nadzieję, że niebawem zobaczę studentów z WSIiZ w ramach wymiany na Łotwie.”

Pani Irena Kermen

Erasmus+ Staff Mobility: Ingrida Fismane, Irena Kermen, Starptautiskā Kosmetoloģijas Koledža – International College of Cosmetology, Ryga, Łotwa

W grudniu  mieliśmy zaszczyt gościć w siedzibie Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie przedstawicieli uczelni Starptautiskā Kosmetoloģijas Koledža – International College of Cosmetology z Łotwy.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Ingrida Fismane oraz Pani Irena Kermen, a ze strony WSIiZ Prorektor ds. nauki dr Monika Sadowska, prof. WSIiZ, Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich dr Joanna Klonowska, prof. dr hab. Bogdan Sadowski, Ludovico Fonti – student z wymiany w ramach programu Erasmus+ oraz studenci i pracownicy WSIiZ.

Klaudyna Granicka, studentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na kierunku Kosmetologia

Erasmus+ Praktyki: Litwa, Wilno

 

„Litwo, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił.” A. Mickiewicz

 

Miasto, które pokochałam jeszcze bardziej. Czuję, jakbym się na nowo się narodziła. A dlaczego właśnie tak się czuję? Chyba dlatego, że właśnie tutaj się narodziłam. Jednak teraz, przybywając na praktykach, doznałam nowych emocje, których kiedyś będąc dzieckiem, nie mogłam doznać. Moje serce się zakochało, kiedy spacerowałam pięknymi ulicami Wilna, poznając ich atmosferę, która panuje w tym małym, ale uroczym miasteczku. Ludzie mieszkający w Wilnie nadają miejscu spokój i ciszę, ponieważ porównując je z Warszawą, mieszkańcy nie tak się gonią, wolą miły spacer podczas drogi do pracy czy na studia.