COVER WSIIZ b

 

COACHING ZDROWIA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU COACHING ZDROWIA:

  • zna i prawidłowo definiuje pojęcia dotyczące zdrowia oraz założenia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
  • >ma wiedzę z zakresu metodologii i praktycznych technik wykorzystywanych w czasie sesji coachingowych
  • zna i opisuje obszary pracy coachingowej w aspekcie zdrowotnym
  • posiada praktyczne umiejętności prowadzenia indywidulanych, zespołowych i grupowych sesji coachingowych
  • potrafi samodzielnie zaprojektować i wdrożyć procedurę coachingową w obszarze zdrowia
  • potrafi trafnie dostosować język przekazu do możliwości odbiorcy (indywidualnego lub zbiorowego)
  • potrafi trafnie nawiązać i prowadzić relację coachingową
  • krytycznie ocenia swoje możliwości i efektywność podejmowanych działań
  • przestrzega zasad etycznych w rozwiązywaniu złożonych dylematów moralnych

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Teoria coachingu. Profil coacha.

E

5

12

 12

 

2.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

E

3

16

 16

 

3.

Rola diety i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

E

3

12

 12  

4.

Procedura coachingu. Narzędzia diagnostyczne w coachingu.

Z

4

12

 12

 

5.

Psychologia zdrowia

E

6

 10

 10

 

6.

Psychologia emocji i motywacji

Z

5

10

10 

 

7.

Etyka w coachingu

Z

4

12

 

 

8.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Współpraca z klientem coachingowym - sesje coachingowe

Z

3

    24

2.

Coaching zespołowy i grupowy - sesje coachingowe

Z

3

 

 

24

3.

Coaching prawidłowych nawyków żywieniowych

Z

6

 

18  

4.

Coaching aktywności fizycznej

Z

5

 

18

 

5.

Coaching w profilaktyce i terapii uzależnień fizycznych

Z

5

 

18

 

6.

Coaching w profilaktyce i terapii uzależnień behawioralnych

Z

4

 

18

 

7.

Coaching w chorobach somatycznych

Z

4

 

18

 

 

 

 ćwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER