COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA KLINICZNA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA KLINICZNA:

  • posiada wiedzę z zakresu patologii wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania poszczególnych układów oraz metodach ich diagnozowania
  • posiada wiedzę z zakresu zasad pielęgnacji skóry zdrowej, jak i zmienionej chorobowo, co rozpoznaje dzięki diagnostyce kosmetologicznej skóry
  • zna i rozumie społeczno-gospodarcze uwarunkowania działalności w obszarze świadczonych usług kosmetologicznych
  • posiada praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetologicznych, w zależności od potrzeb, jak również indywidualnych wskazań i przeciwwskazań
  • potrafi samodzielnie zaprojektować zabieg kosmetologiczny, w tym dobrać odpowiednie preparaty kosmetyczne, aparaturę i narzędzia w zależności od typu skóry
  • potrafi rozróżnić defekty skóry od stanów chorobowych, które wymagają konsultacji dermatologa lub lekarza innej specjalności
  • wykonuje swoją pracę w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami BHP oraz innymi przepisami, określającymi proces przygotowania oraz przebiegu konkretnego zabiegu kosmetologicznego, związanymi z obsługą aparatury i narzędzi wykorzystywanych do realizacji zadań
  • dostrzega konieczność ciągłego rewidowania swojej wiedzy, śledzenia nowinek technicznych i aktualności branżowych
  • demonstruje postawę promującą zdrowy styl życia, jest świadomy zasadności oraz wagi działań profilaktycznych w przypadku chorób cywilizacyjnych oraz nowotworowych

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER