COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA OD PODSTAW

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA OD PODSTAW:

  • posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów
  • zna metody diagnostyki zaburzeń oraz zmian chorobowych występujących przede wszystkim w obrębie skóry, włosów i paznokci
  • ma wiedzę o bezpieczeństwie i skuteczności zabiegów upiększających, pielęgnacyjnych i aparaturowych
  • potrafi przeprowadzić diagnostykę skóry, włosów i paznokci oraz udzielić indywidualnej porady kosmetologicznej
  • posiada elementarne umiejętności w zakresie planowania, projektowania i realizacji wybranego zabiegu kosmetologicznego z zakresu kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i aparaturowej
  • potrafi posługiwać się sprzętem, aparaturą i narzędziami niezbędnymi w pracy kosmetologa
  • przestrzega procedur obowiązujących w gabinecie kosmetologicznym, stosując się przy tym do wszystkich wymogów higieniczno-sanitarnych
  • potrafi krytycznie oceniać działania własne i cudze oraz akceptować opinie innych specjalistów
  • potrafi wyznaczać sobie kierunki własnego rozwoju i podejmować samodzielnie działania pozwalające na rozwój osobisty oraz zawodowy

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER