COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA W ONKOLOGII

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W ONKOLOGII:

  • posiada wiedzę w zakresie zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych zachodzących w ustroju pod wpływem choroby i towarzyszących im zaburzeń w funkcjonowaniu skóry
  • zna i wskazuje czynniki mające negatywny wpływ na stan i kondycję skóry
  • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zasad pielęgnacji skóry pacjenta w trakcie i po leczeniu onkologicznym
  • posiada praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetologicznych, w zależności od potrzeb, jak również indywidualnych wskazań i przeciwwskazań pacjenta
  • potrafi samodzielnie zaprojektować zabieg kosmetologiczny, w tym dobrać odpowiednie preparaty kosmetyczne, aparaturę i narzędzia w zależności od potrzeb skóry pacjenta onkologicznego
  • potrafi rozróżnić defekty skóry od stanów chorobowych, które wymagają konsultacji onkologa lub lekarza innej specjalności
  • potrafi zidentyfikować potrzeby klienta na podstawie wywiadu diagnostycznego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, a ponadto udzielić profesjonalnej porady, dzięki nadbudowanym umiejętnościom interpersonalnym
  • dostrzega konieczność ciągłego rewidowania swojej wiedzy, śledzenia nowinek technicznych i aktualności branżowych
  • demonstruje postawę promującą zdrowy styl życia, jest świadomy zasadności oraz wagi działań profilaktycznych w przypadku chorób cywilizacyjnych oraz nowotworowych

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER