COVER WSIIZ b

 

PODOLOGIA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
 REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PODOLOGIA:

  • ma elementarną wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych w zakresie niezbędnym dla pracy podologa,
  • posiada wiedzę z zakresu diagnozowania chorób i deformacji stóp,
  • zna i opisuje poszczególne etapy planowania i wykonywania zabiegów podologicznych,
  • potrafi planować, projektować i realizować wybrany rodzaj zabiegu podologicznego,
  • potrafi posługiwać się specjalistycznym sprzętem, aparaturą i narzędziami stosowanymi w codziennej pracy podologa,
  • potrafi dobrać kosmetyki podologiczne niezbędne w odpowiednio zaplanowanej terapii,
  • potrafi organizować i zarządzać pracą gabinetu podologicznego,
  • potrafi współpracować z lekarzem specjalistą oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami,
  • wykazuje się tolerancją i zrozumieniem dla potrzeb swoich klientów spowodowanych chorobą, wiekiem, uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi i religijnymi.

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

6000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

6600 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

6000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

6600 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER