COVER WSIIZ b

 

WELL-BEING I ZDROWIE W MIEJSCU PRACY

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK ( 2 semestry)

JĘZYKI WYKŁADOWE : j. polski , j. angielski

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

Kierunek ten jest odpowiedzą na podniesienie świadomości wpływu stanu psychicznego na poziom życia.

Powstał pod patronatem Fundacji Life Balance, organizatora ogólnopolskiego programu Poznaj depresję, poznaj siebie, skierowanego do uczniów i studentów, wśród których problem depresji w ostatnim czasie stał powszechnym (więcej informacji….)

W pracę nad programem studiów w znacznym stopniu zaangażowała się Magdalena Cieśla – Prezes Fundacji.

Jako certyfikowany coach, trener stylów myślenia FRIS i DISC, terapeuta RTZ, autorka modelu RRSS (Rozwój i Realizacja Silnych Stron) i nauczyciel akademicki  zadbała o merytoryczny aspekt programu, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Pani Prezes jest doktorantką na UM w Poznaniu, gdzie zajmuje się badaniem wpływu Technik Redukcji Stresu oraz medytacji na depresję, wypalenie zawodowe, uwagę, pamięć i koncentrację. Jest również twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma „ Żyj naturalnie” oraz portalu www.kierunekzdrowie.info.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU WELL-BEING I ZDROWIE W MIEJSCU PRACY:

  • zna i definiuje koncepcję well-beingu osobistego oraz organizacyjnego
  • zna i rozumie istotę oraz znaczenie dobrostanu pracowników
  • zna i opisuje dobre praktyki w zakresie wdrażania i promowania well-beingu w organizacjach
  • posiada nadbudowane umiejętności komunikacji w procesie realizacji well-beingu
  • posiada umiejętność budowania, wdrażania i promowania programów, projektów i działań zwiększających dobrostan i bezpieczeństwo psychologiczne pracowników
  • potrafi rozpoznać wczesne symptomy wypalenia zawodowego i oznak problemów ze zdrowiem psychicznym
  • rozpoznaje i analizuje błędy występujące w trakcie wdrażania strategii programów well-beingowych
  • wykazuje się zwiększoną świadomością w zakresie liderskiego oraz osobistego well-beingu
  • dzięki nabytym kompetencjom przyczynia się do zwiększenia efektywności, zaangażowania i lojalności pracowników własnej organizacji

  

CZESNE

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR
(ZAJĘCIA PROWADZONE W J. POLSKIM)

6000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

6600 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

6000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

6600 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

OPŁATA ZA SEMESTR
(ZAJĘCIA PROWADZONE W J. ANGIELSKIM)

9000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

9900 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

9000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

9900 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER