Celem Dni Otwartych jest przedstawienie kandydatom bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej Uczelni. Przybyli tego dnia goście mają możliwość uzyskania informacji o konkretnych kierunkach studiów, zadawania pytań i rozmowy ze studentami, pracownikami oraz przedstawicielami Samorządu Studentów WSIiZ. Można też zobaczyć, jak w praktyce przebiega proces zdobywania wiedzy i umiejętności na interesującym kierunku podczas wykładów i ćwiczeń otwartych. W programie Dni Otwartych jest również zwiedzanie powierzchni dydaktycznej WSIiZ. 

 

DNI OTWARTE

 

Najbliższe dni otwarte

 
 

 
 
 
7.06 - dni otwarte Kampus nr 1
 
21.06 - dni otwarte Kampus nr 2
 
6.09 - dni otwarte studia podyplomowe
 
20.09 - dni otwarte last minute
 
 
 
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym informujemy:

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366).
  • Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem +48 22 646 20 60 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez WSIiZ.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego.
  • Ma Pan/i prawo do żądania od WSIiZ dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  • W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz WSIiZ usługi informatyczne, medyczne, edukacyjno-szkoleniowe, księgowo-kadrowe oraz podmioty dostarczające przesyłki pocztowe oraz kurierskie.
  • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego i edukacyjnego Pana/i dziecka/ podopiecznego, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym czasu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
  • Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

Administrator danych osobowych
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie