COVER WSIIZ b

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA:

  • ma wiedzę o nowoczesnych metodach, procesach i zasadach zarządzania jakością w ochronie zdrowia
  • poprawnie definiuje główne zagadnienia z zakresu marketingu oraz wykazuje się zrozumieniem społecznej roli działań marketingowych
  • potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej
  • posługuje się wynikami analiz do przedstawienia praktycznych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia
  • stosuje podstawowe narzędzia ekonomiczne i finansowe, co pozwala mu na analizę wpływu czynników ekonomicznych na zarządzanie sektorem ochrony zdrowia
  • samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia
  • zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów
  • posiada umiejętność inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 


MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

loading...

Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i UE

E

5

12

 12

 

2.

Prawo w ochronie zdrowia

E

3

16

 

 

3.

Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia

Z

4

12

 12  

4.

Zdrowie publiczne z elementami promocji zdrowia

E

6

12

 16

 

5.

Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia

Z

5

 12

16 

 

6.

Medyczne programy i systemy informacyjne w służbie zdrowia

Z

4

 

18 

 

7.

Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia

Z

3

12

 

 

8.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Zarządzanie w ochronie zdrowia

E

3

12   12  

2.

Zarządzanie programami i projektami w ochronie zdrowia

E

3

12

 18

 

3.

Finanse w ochronie zdrowia

E

6

12

12   

4.

Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Z

5

12

 12

 

5.

Polityka personalna i psychologia zarządzania ludźmi

Z

5

12

18 

 

6.

Biznesplan w ochronie zdrowia

Z

4

 

18

 

7.

Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia

Z

4

 

 18

 

 

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER