Oferta specjalna dla przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy zdecydują się podjąć kształcenie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. 

Zapraszamy podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz ich pracowników do skorzystania z oferty specjalnej na kształcenie na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Oferta specjalna opiera się na współpracy na linii Uczelnia – Pracodawca oraz specjalnych promocjach/ rabatach oferowanych dla Kandydatów - Pracowników podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Zniżki:

  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 5% wysokości czesnego przez cały okres trwania studiów – w przypadku grup od 3 do 5 kandydatów/ pracowników jednego podmiotu z otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • 10% wysokości czesnego przez cały okres trwania studiów – w przypadku grup od 6 do 10 kandydatów/ pracowników jednego podmiotu z otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • w przypadku grup powyżej 15 kandydatów/ pracowników jednego podmiotu z otoczenia społeczno-gospodarczego – wysokość rabatu jest ustalana indywidualnie.

 

DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2023
w sprawie ustalenia promocji i rabatów na świadczone usługi edukacyjne.