COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA: Kosmetologia kliniczna, Kosmetologia bioestetyczna

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 25 września 2024r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA II STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: MAGISTER
CZAS TRWANIA: 2 LATA

 

Studia II stopnia może rozpocząć absolwent studiów I stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA.

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia studiów przez absolwentów innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą były:
nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, biologia medyczna.
Absolwenci tychże kierunków zobowiązani są do odbycia odpłatnego KURSU WYRÓWNAWCZEGO,
realizowanego przed rozpoczęciem I semestru kształcenia na zasadach określonych we właściwym zarządzeniu kanclerza.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA Z UKOŃCZONĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA KLINICZNA:

 • posiada nadbudowaną wiedzę w zakresie zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych zachodzących w ustroju pod wpływem choroby i towarzyszących im zaburzeń w funkcjonowaniu skóry;
 • posiada pogłębioną wiedzę w zakresie efektów fizykochemicznych i biologicznych zachodzących w komórkach i tkankach pod wpływem oddziaływania substancji i preparatów kosmetycznych oraz aparatury;
 • zna i opisuje specjalistyczne techniki masażu oraz zabiegów fizykalnych mających zastosowanie w praktyce kosmetologicznej, a także ich wpływ na tkanki i układy;
 • samodzielnie dobiera odpowiednią metodę aparaturową  w zależności od potrzeb podyktowanych występującymi zmianami chorobowymi, powikłaniami po chorobach lub urazach mechanicznych;
 • samodzielnie dobiera odpowiednie preparaty kosmetyczne w zależności od potrzeb podyktowanych  występującymi zmianami chorobowymi, powikłaniami po chorobach lub urazach mechanicznych, a także nie wchodzące w reakcje z środkami farmakologicznymi stosowanymi podczas leczenia m.in. dermatologicznego;
 • potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technologii i osiągnięć technicznych w pracy z klientem o szczególnych potrzebach w zakresie zabiegów kosmetologicznych oraz umiejętnie dobrać metody dostosowane do założonych efektów i dostępnych środków;
 • potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce kosmetologa oraz przewidzieć zagrożenia i konsekwencje wynikające ze źle dobranego zabiegu oraz przedsięwziąć odpowiednie kroki zapobiegawcze;
 • zna i respektuje zakres kompetencji kosmetologa, potrafi określić czy dany defekt/ uraz/ zmiana chorobowa wymaga interwencji lekarza specjalisty.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA Z UKOŃCZONĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA:

 • posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wąsko specjalistycznej diagnostyki, niezbędnej do stwierdzenia wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegów z obszaru kosmetologii i dziedzin pokrewnych;
 • zna i opisuje metody bezinwazyjne i inwazyjne stosowane w celu korekty niedoskonałości skóry i jej wytworów, pozostające w kompetencjach kosmetologów i fachowców innych specjalności;
 • rozumie symboliczne i psychologiczne przyczyny oraz skutki ingerencji w estetykę wyglądu człowieka oraz ich wpływ na ostateczną samoocenę klienta;
 • potrafi ocenić rodzaj i natężenie procesów biofizycznych zachodzących w komórkach i tkankach podczas zabiegu kosmetycznego z użyciem czynników fizykalnych;
 • potrafi zaprojektować procedurę zabiegową wspomagającą utrzymanie się efektów zabiegów przeprowadzanych przez innych specjalistów;
 • na podstawie wyników analizy zmian skórnych dobiera odpowiednie rodzaje i barwy preparatów kosmetycznych oraz właściwe techniki aplikacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta;
 • samodzielnie dokonuje oceny potrzeb estetycznych klienta i dobiera prawidłową metodę postępowania w celu przywrócenia oczekiwanego wyglądu;
 • jako członek zespołu potrafi współpracować również z innymi fachowcami odpowiedzialnymi za poprawę wyglądu klienta m.in. wizażystami, stylistami, trychologiami, fizjoterapeutami.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • firmach kosmetycznych (działach dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoriach, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkołach kosmetycznych
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

 

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW WSIiZ:

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

4600 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5060 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4800 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5280 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4800 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5280 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4800 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5280 ZŁ (dotyczy 5 rat)

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW SPOZA WSIiZ:

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

4800 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5280 ZŁ (dotyczy 5 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5500 ZŁ (dotyczy 5 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5500 ZŁ (dotyczy 5 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5500 ZŁ (dotyczy 5 rat)

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER