Biuro rozwoju uczelni i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego do współpracy z Uczelnią w zakresie:

 

  • wymiany kontaktów i doświadczeń w obszarach właściwych dla studiów prowadzonych w Uczelni;
  • opiniowania, w charakterze członków Rad Pracodawców, opracowanych przez Uczelnię programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uczelni;
  • współorganizacji studenckich praktyk zawodowych, zgodnie z preferencjami i zapotrzebowaniem samych pracodawców;
  • organizacji konferencji, kongresów i spotkań branżowych służących wymianie myśli naukowej i doświadczeń biznesowych;
  • współorganizacji targów pracy, praktyk i staży, sprzyjających nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracodawcami, a potencjalnymi, przyszłymi pracownikami;
  • wspomagania studentów Uczelni w ich wszechstronnym rozwoju edukacyjno-zawodowym;
  • przygotowywania innowacyjnych ofert kształcenia (w tym nowych kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, ścieżek kształcenia, a także programów edukacyjnych w ramach innych form kształcenia);
  • wzajemnej prezentacji i propagowaniu osiągnięć.