COVER WSIIZ b

 

DIETETYKA KLINICZNA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU DIETETYKA KLINICZNA:

  • zna etapy planowania i wdrażania planów żywieniowych pod kierunkiem lekarza specjalisty
  • zna i charakteryzuje rodzaje diet leczniczych, wspomagających leczenie chorób przewlekłych
  • rozumie wzajemne relacje między chorobami przewlekłymi, a stanem odżywienia i potrafi zaplanować i zastosować żywienie właściwe do zaburzeń metabolicznych spowodowanych chorobą
  • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny diagnozowanej osoby
  • diagnozuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy
  • potrafi samodzielnie rozwiązać problem interakcji leków z pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami
  • potrafi wdrożyć procedury z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii wybranych chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
  • jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi zwrócić się o pomoc do innych specjalistów w trosce o dobro klienta oraz potrafi skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej
  • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER