1. Realizacja KURSU WYRÓWNAWCZEGO dotyczy studentów studiów II stopnia, którzy podjęli kształcenie na kierunku: kosmetologia/ dietetyka/ technologia kosmetyku. Natomiast nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia z jednakowego kierunku studiów tj. kosmetologii/ dietetyki/ technologii kosmetyku i/ lub chemii kosmetycznej. 
 2. Kurs wyrównawczy jest realizowany przed rozpoczęciem I semestru kształcenia.
 3. Termin realizacji kursu wyrównawczego wskazany w pkt. 2 może ulec zmianie gdy
  1. przyjęcie kandydata na studia nastąpi w tzw. rekrutacji uzupełniającej tj. po 25 września;
  2. niewystarczająca liczby osób zostanie objęta kursem wyrównawczym [min. 8 os.].
 4. Opłata za kurs wyrównawczy wynosi 2 800 zł [4 moduły] tj. 2x600 zł za moduły teoretyczne oraz 2x800 zł za moduły specjalistyczne, odpowiednio dla kierunków:

   

  DIETETYKA

  NAZWA MODUŁU ZAKRES/ RODZAJ OPŁATA
  Anatomia człowieka 8h/ wykładów 600 zł
  Fizjologia człowieka 8h/ wykładów 600 zł
  Żywienie człowieka 12h/ ćwiczeń specjalistycznych 800 zł
  Stan odżywienia z elementami antropometrii 12h/ ćwiczeń specjalistycznych 800 zł

   

  KOSMETOLOGIA

  NAZWA MODUŁU ZAKRES/ RODZAJ OPŁATA
  Budowa i fizjologia skóry 8h/ wykładów 600 zł
  Dermatologia 8h/ wykładów 600 zł
  Kosmetologia upiększająca 12h/ ćwiczeń specjalistycznych 800 zł
  Kosmetologia pielęgnacyjna 12h/ ćwiczeń specjalistycznych 800 zł

   

  TECHNOLOGIA KOSMETYKU

  NAZWA MODUŁU ZAKRES/ RODZAJ OPŁATA
  Chemia ogólna i nieorganiczna 8h/ wykładów 600 zł
  Chemia organiczna 8h/ wykładów 600 zł
  Chemia i receptura kosmetyków 12h/ ćwiczeń specjalistycznych 800 zł
  Analiza surowców kosmetycznych 12h/ ćwiczeń specjalistycznych 800 zł

   

 5. Klasyfikacja do kursu wyrównawczego odbywa się na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu stanowiącego załącznik do dyplomu.
 6. Dopuszcza się możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z realizacji kursu wyrównawczego na podstawie przedłożonych przez kandydatów dokumentów.

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 13/2023
w sprawie wysokości opłaty za kurs wyrównawczy.
KARTA KURSU WYRÓWNAWCZEGO
dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek DIETETYKA
KARTA KURSU WYRÓWNAWCZEGO
dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek KOSMETOLOGIA
KARTA KURSU WYRÓWNAWCZEGO
dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek TECHNOLOGIA KOSMETYKU