COVER WSIIZ b

 

ZDROWIE PUBLICZNE

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 25 września 2024r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA I STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: LICENCJAT
CZAS TRWANIA: 3 LATA

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE:

  • prezentuje pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych, niezakaźnych i cywilizacyjnych, w tym związanych z jakością środowiska, stylem życia, sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego;
  • rozumie znaczenie pojęć właściwych dla zdrowia, w tym zagadnień dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także wyjaśnia ich znaczenie dla prawidłowej komunikacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i interesariuszami wewnętrznymi;
  • posiada wiedzę na temat uwarunkowań i metod planowania oraz zarządzania strategicznego na różnych poziomach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia;
  • posiada umiejętności pożądane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego w zakresie planowania kampanii społecznych o tematyce właściwej dla studiowanego kierunku;
  • posiada umiejętność zarządzania informacją, jakością, świadczeniami zdrowotnymi, jak i bezpieczeństwem danych i informacji medycznej;
  • potrafi dostrzec oraz wykorzystać psychologiczne i socjologiczne podłoże zachowań wobec zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania;
  • potrafi inicjować działania na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego;
  • jest przygotowany do rozwijania dorobku zawodowego i zasad etyki zawodowej, uzależniając przy tym swoje działania od zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

 

CZESNE

 DOTYCZY 1/2/4 RATDOTYCZY 5 RAT
OPŁATA ZA SEMESTR

I-II SEMESTR 3200 ZŁ

III-VI SEMESTR 3600 ZŁ

I-II SEMESTR 3520 ZŁ

III-VI SEMESTR 3960 ZŁ

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

PROGRAM STUDIÓW

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER