KOSMETOLOGIA (I i II stopień)
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE

CHEMIA KOSMETYCZNA
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE
DIETETYKA (I i II stopień)
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE
TECHNOLOGIA KOSMETYKU
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE
CHEMIA OGÓLNA
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE
CHEMIA ŻYWNOŚCI
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE
INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE
PIELĘGNIARSTWO
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE
ZDROWIE PUBLICZNE
SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE

PLACÓWKI PARTNERSKIE W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH