Polityka wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym, wejścia na rynek pracy oraz rozwoju i doskonalenia form wsparcia

Regulamin dofinansowania do rozwoju naukowego studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie