COVER WSIIZ b

 

KOSMETOLOGIA

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024r. do 25 września 2024r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA I STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: LICENCJAT
CZAS TRWANIA: 3 LATA

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

 • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów i układów;  
 • ma zaawansowaną wiedzę o bezpieczeństwie i skuteczności zabiegów upiększających, pielęgnacyjnych i wspomagających proces leczenia, będących w kompetencji kosmetologa;
 • zna rodzaje, zastosowanie, działanie oraz sposoby wytwarzania i aplikacji dostępnych na rynku produktów kosmetycznych;
 • potrafi przeprowadzić profesjonalną diagnostykę skóry i udzielić indywidualnej porady kosmetologicznej również w zakresie zaobserwowanych zmian skóry, kierując przy tym klienta do odpowiedniego lekarza specjalisty;
 • potrafi planować, projektować i realizować wybrany rodzaj zabiegu kosmetologicznego z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, aparaturowej;
 • potrafi prawidłowo odczytywać receptury kosmetyków oraz opisy składu preparatów, co pozwala mu dobrać preparaty kosmetyczne w zależności od wybranego zabiegu i zamierzonego do uzyskania efektu końcowego;
 • jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi zwrócić się o pomoc do innych specjalistów w trosce o dobro klienta oraz potrafi skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej;
 • potrafi samodzielnie i właściwie organizować pracę w zgodzie z etyką zawodu kosmetologa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

 

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • firmach kosmetycznych (działach dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoriach, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkołach kosmetycznych
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

 

CZESNE

 DOTYCZY 1/2/4 RATDOTYCZY 5 RAT
OPŁATA ZA SEMESTR

I-IV SEMESTR 3600 ZŁ

V-VI SEMESTR 3800 ZŁ

I-IV SEMESTR 3960 ZŁ

V-VI SEMESTR 4180 ZŁ

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER