COVER WSIIZ b

 

TECHNOLOGIA KOSMETYKU

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 25 września 2024r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA II STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: MAGISTER
CZAS TRWANIA: 2 LATA

 

Studia II stopnia może rozpocząć absolwent studiów I stopnia na kierunku CHEMIA KOSMETYCZNA lub TECHNOLOGIA KOSMETYKU.

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia studiów przez absolwentów innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą były:
inżynieria chemiczna, nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne.
Absolwenci tychże kierunków zobowiązani są do odbycia odpłatnego KURSU WYRÓWNAWCZEGO,
realizowanego przed rozpoczęciem I semestru kształcenia na zasadach określonych we właściwym zarządzeniu kanclerza.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU:

 • posiada szczegółową wiedzę o surowcach kosmetycznych, procesach ich pozyskiwania oraz cechach fizykochemicznych, jak również substancjach czynnych, pomocniczych i konserwujących stosowanych w produktach kosmetycznych;
 • zna zasady zarządzania procesami i jakością na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i prowadzonych badań w przemyśle kosmetycznym;
 • zna metody obniżania kosztów związanych z technologią, dystrybucją i badaniami produktów kosmetycznych, których efektywność ma wpływ na finalną cenę oferowanych preparatów;
 • posiada umiejętność właściwego doboru surowców kosmetycznych na etapie tworzenia receptury kosmetyków, jak i przy optymalizacji już posiadanych receptur;
 • posiada umiejętność projektowania pojedynczych produktów o zadanych właściwościach użytkowych, jak również rozbudowanych linii kosmetycznych dla docelowej grupy konsumentów;
 • posiada umiejętności przeprowadzenia pogłębionej analizy jakości i bezpieczeństwa surowców kosmetycznych wykorzystywanych w procesie produkcji kosmetyków, jak również gotowych produktów;
 • ma świadomość wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków działalności prowadzonej w obszarze technologii kosmetyków na stan środowiska oraz zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów; bierze odpowiedzialność za skutki swojej pracy;
 • potrafi inspirować innych do działania oraz organizować działalność na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych;
 • laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych.

  

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW WSIiZ

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

4500 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

4950 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4700 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5170 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4700 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5170 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4700 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5170 ZŁ (dotyczy 5 rat)

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

CZESNE DLA ABSOLWENTÓW SPOZA WSIiZ

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

4600 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5060 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4800 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5280 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4800 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5280 ZŁ (dotyczy 5 rat)

4800 ZŁ (dotyczy 1/2/4 rat)

5280 ZŁ (dotyczy 5 rat)

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER