COVER WSIIZ b

 

CHEMIA KOSMETYCZNA

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024r. do 25 września 2024r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA I STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: INŻYNIER
CZAS TRWANIA: 3,5 ROKU

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYCZNA:

 • zna kryteria doboru technik doświadczalnych i obserwacyjnych oraz rozumie istotę eksperymentu w procesach chemicznych, jak również potrafi rozpoznawać i definiować popełniane błędy;
 • w zaawansowanym stopniu zna i rozumie klasyfikację produktów kosmetycznych oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji, w tym również metody ich pozyskiwania, transportu i przechowywania;
 • zna formy kosmetyczne oraz rozumie zasady tworzenia i optymalizacji receptur kosmetycznych;
 • dokonuje analizy ilościowej z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie poznanych procedur analitycznych;
 • samodzielnie uzyskuje wybraną formę kosmetyku, umie zaprojektować i stworzyć środek zapachowy, produkt do pielęgnacji wybranej części ciała, kosmetyk kolorowy, w tym również opakowanie i etykietę;
 • projektując produkt kosmetyczny potrafić dostosować się zarówno do powszechnie znanych dobrych praktyk produkcyjnych, jak i zasad mających na celu ochronę środowiska;
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko oraz zdrowie człowieka, i związanej z tym odpowiedzialności za projektowanie różnego rodzaju produktów kosmetycznych;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu chemika w przemyśle kosmetycznym, rozumiejąc przy tym jego społeczną rolę.

 

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYCZNA MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów;
 • laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków;
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych;
 • jednostkach badawczych;
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków;
 • koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków.

 

CZESNE

 

 DOTYCZY 1/2/4 RATDOTYCZY 5 RAT
OPŁATA ZA SEMESTR

I-II SEMESTR 3800 ZŁ

III-VII SEMESTR 4000 ZŁ

I-II SEMESTR 4180 ZŁ

III-VII SEMESTR 4400 ZŁ

 

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER