logo ue


 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi dostosowanymi do aktualnych wymogów rynku pracy. Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to atrakcyjne kierunki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zaprasza na:

Studia inżynierskie: Chemia Kosmetyczna, Chemia Żywności [ ścieżka kształcenia: jakość i bezpieczeństwo żywności], Chemia Ogólna, Inżynieria ochrony zdrowia i promocja [ścieżki kształcenia: bezpieczeństwo produktu kosmetycznego,  bezpieczeństwo żywności],

Studia licencjackie: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Dietetyka [ścieżki kształcenia: dietetyka stosowana, dietetyka kliniczna],

Studia magisterskie: Kosmetologia [ścieżki kształcenia: kosmetologia bioestetyczna, kosmetologia kliniczna, podologia], Technologia kosmetyku, Dietetyka,

 

Studiuj w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

 

Kampus nr 1

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18
02-366 Warszawa

logo_szary.png 

Kampus nr 2

Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa

 

BIP

Back to top