W trakcie procesu rekrutacji kandydat zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat:

Opłata rekrutacyjna

-85 zł dla obywateli krajów UE

-150 zł dla obywateli krajów z poza UE

 

Opłata wpisowa ( przeznaczona na zakup odzieży ochronnej)

-300 zł dla kandydatów kierunku Pielęgniarstwo

-200 zł dla kandydatów pozostałych kierunków

-100 zł dla kandydatów na studia podyplomowe kierunków Chemia i receptura kosmetyków,Technologia produkcji kosmetyków,Kosmetologia bioestetyczna, Kosmetologia holistyczna, Kosmetologia kliniczna, Kosmetologia od podstaw, Kosmetologia w onkologii, Podologia, Trychologia kosmetologiczna

 

Opłata za wydanie ELS ( Elektroniczna Legitymacja Studencka)

-22 zł

 

Z powyższych opłat zwolnieni są Absolwenci WSIIZ (wyjątek stanowi opłata wpisowa na kierunek Pielęgniarstwo) ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

 

 

Potwierdzenie dokonania opłat: rekrutacyjnej, wpisowej i za ELS

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Uczelni lub kartą w Biurze Rekrutacji:

ALIOR BANK PL 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

tytułem: imię i nazwisko/ kierunek

SWIFT/BIC: ALBPPLPW