COVER WSIIZ b

 

CHEMIA ŻYWNOŚCI
ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: Jakość i bezpieczeństwo żywności

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024r. do 25 września 2024r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA I STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: INŻYNIER
CZAS TRWANIA: 3,5 ROKU

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA ŻYWNOŚCI:

 • zna i charakteryzuje pojęcia z zakresu współczesnej toksykologii oraz metody analizy toksykologicznej żywności;
 • definiuje, opisuje i analizuje kierunki przemian oraz interakcje pomiędzy składnikami żywności zachodzące pod wpływem podstawowych procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji, przechowywania i przetwarzania żywności;
 • zna metody i techniki oraz ich praktyczne zastosowanie w analizie instrumentalnej i sensorycznej produktów spożywczych, uwzględniając przy tym wszystkie przygotowanie prób do analizy;
 • dokonuje analizy ilościowej z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie procedur analitycznych;
 • posługuje się aparaturą wykorzystywaną w procesach technologicznych i laboratoryjnych w przemyśle spożywczym, potrafiąc przy tym przygotować raporty z zakresu utrzymania urządzeń i systemów technicznych;
 • przewiduje wpływ cech fizykochemicznych oraz interakcji i przemian składników żywności na jej jakość, trwałość i bezpieczeństwo podczas produkcji, przetwarzania i przechowywania;
 • ma świadomość istoty i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko oraz zdrowie człowieka, i związanej z tym odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostępnych produktów spożywczych;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu chemika w branży spożywczej, rozumiejąc przy tym jego społeczną rolę.

 

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA ŻYWNOŚCI MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • laboratoriach zajmujących się analizą chemiczną
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów spożywczych
 • jednostkach badawczych
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii żywności
 • koncernach rolno-spożywczych zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów

 

CZESNE

 DOTYCZY 1/2/4 RATDOTYCZY 5 RAT
OPŁATA ZA SEMESTR

I-II SEMESTR 3800 ZŁ

III-VII SEMESTR 4000 ZŁ

I-II SEMESTR 4180 ZŁ

III-VII SEMESTR 4400 ZŁ


MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER