COVER WSIIZ b

 

DIETETYKA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU DIETETYKA:

  • posiada wiedzę w zakresie norm żywieniowych, klasyfikacji diet, zasad ich sporządzania
  • zna metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów
  • zna i rozumie znaczenie zdrowego stylu życia, promocji zdrowia i właściwego odżywiania w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych oraz zna mechanizm działania i wpływ aktywności ruchowej na organizm
  • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i udzielać porady dietetycznej
  • potrafi określić wartość odżywczą i energetyczną pożywienia i typowych potraw
  • potrafi w sposób komunikatywny wyjaśnić klientowi, jego rodzinie lub grupie istotę problemu i zaproponować właściwe rozwiązania żywieniowe
  • potrafi prowadzić dokumentację opisującą podejmowane decyzje z wykorzystaniem programów komputerowych
  • potrafi krytycznie oceniać działania własne i cudze oraz akceptować opinie zespołu lub innych specjalistów
  • jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi zwrócić się o pomoc do innych specjalistów w trosce o dobro klienta oraz potrafi skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER