COVER WSIIZ b

 

DIETETYKA I SUPLEMENTACJA W SPORCIE

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU DIETETYKA I SUPLEMENTACJA W SPORCIE:

  • ma zaawansowaną wiedzę o zasadach dietetyki sportowej
  • zna i charakteryzuje rodzaje diet oraz rozumie konieczność ich różnicowania w zależności od założonych celów żywieniowych oraz sportowych
  • rozumie potrzebę aktywnego stylu życia w korelacji z różnym wiekiem klienta i/ lub stanem jego zdrowia, a ponadto zna mechanizmy funkcjonowania układów fizjologicznych człowieka w kontekście wysiłku fizycznego o różnym stopniu natężenia
  • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na postawione do osiągnięcia przez klienta cele żywieniowe i sportowe
  • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne i ogólnolekarskie przy ocenie stanu odżywiania klienta
  • potrafi dobrać rodzaj aktywności fizycznej do zastosowanego planu żywieniowego i wskazać korzyści z dostosowania do nowych wytycznych
  • potrafi dokonać oceny postępów wdrożenia zaleconego postępowania dietetycznego oraz wprowadzić w razie konieczności modyfikację w sposobie żywienia
  • współpracuje ze specjalistami odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad aktywnością fizyczną klienta
  • kompetentnie realizuje zadania wynikające z wcześniej zdiagnozowanych potrzeb klienta

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER