COVER WSIIZ b

 

MARKETING HEALTH & BEAUTY

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MARKETING HEALTH & BEAUTY:

  • rozumie znaczenie zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy teoretycznej, przejawiającej się również w czasie organizacji działalności marketingowej w branży health&beauty
  • ma wiedzę o zastosowaniu instrumentów marketingowych, w opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowej dla przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego, reprezentujących branżę health&beauty
  • w pogłębionym stopniu rozumie związek oraz opisuje zależności pomiędzy działalnością marketingową przedsiębiorstwa, a efektywnością jego rozwoju i przewagą konkurencyjną
  • samodzielnie analizuje i rozwiązuje dylematy decyzyjne pojawiające się na etapie konstruowania i wdrażania strategii marketingowej, kierując się przy tym aspektami prawnymi i oczekiwanymi rezultatami
  • posiada umiejętności planowania i kreowania efektywnych, spójnych i usystematyzowanych kampanii marketingowych i public relations, a także wydarzeń branżowych dedykowanych dla branży health&beauty
  • dostrzega i weryfikuje błędy we wdrożonej strategii marketingowej oraz wdraża w razie konieczności niezbędne działania naprawcze
  • potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się, a także inspirować innych do samorozwoju, uwzględniając przy tym świadomość dynamicznych zmian w gospodarce krajowej i globalnej
  • ma świadomość wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków błędnie skonstruowanej narracji marketingowej, a także skłonności branży health&beauty do ograniczoności zasobów i skłonności do ryzyka
  • potrafi wykorzystać nabytą w czasie procesu kształcenia wiedzę dla wzmocnienia i ugruntowania swojej pozycji zawodowej

  

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)


MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER