COVER WSIIZ b

 

PSYCHODIETETYKA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PSYCHODIETETYKA:

  • zna i rozumie psychologiczne mechanizmy kierujące zachowaniami człowieka, w tym zachowaniami związanymi z odżywianiem
  • rozumie aspekty terapeutyczne w relacji dietetyka z klientem
  • prezentuje wiedzę dotyczącą wpływu stylu życia w prewencji wybranych chorób
  • potrafi rozpoznać motywację pacjentów do działań prozdrowotnych, w tym do zmiany wzorców odżywiania się
  • potrafi rozpoznać przyczyny nieprawidłowej masy ciała klienta, udzielić wsparcia oraz edukować w zakresie prawidłowego żywienia i promocji zdrowego stylu życia
  • potrafi opracować plan żywieniowy odpowiadający potrzebom klienta, przy uwzględnieniu nie tylko potrzeb fizycznych, ale i uwarunkowań psychologicznych
  • potrafi wykorzystać w praktyce techniki wspierające, monitorujące i motywujące klienta
  • lepiej rozpoznaje swoje emocje w relacjach z klientami oraz we współpracy z innymi specjalistami
  • ma świadomość i potrafi upowszechniać wiedzę na temat ważności właściwej oceny psychologicznej własnej sylwetki i przestrzegania zasad racjonalnego żywienia

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER