COVER WSIIZ b

 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PODYPLOMOWE
CZAS TRWANIA: 1 ROK
REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 31 października 2024r.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW :

  • zna i charakteryzuje technologie oraz zasady produkcji preparatów kosmetycznych,
  • posiada wiedzę o surowcach kosmetycznych, procesach ich pozyskiwania oraz cechach fizykochemicznych,
  • posiada wiedzę o specyfice pracy w zakładach produkujących produkty kosmetyczne,
  • posługuje się wiedzą o recepturowaniu kosmetyku, uwzględniając przy tym właściwości gotowego produktu i oczekiwania potencjalnych klientów,
  • potrafi samodzielnie skompletować dokumentację kosmetyku od etapu receptury, badań, oceny bezpieczeństwa, po proces produkcji,
  • posiada umiejętność posługiwania się aparaturę laboratoryjna, stosując się przy tym do przepisów określających zasady eksploatowania i konserwacji,
  • wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu przemysłowej produkcji kosmetyków oraz receptury kosmetycznej do wyboru najlepszych metod analitycznych i fizykochemicznych do oceny jakości produktu,
  • potrafi ustalić cel/ rezultat działań w zakresie produkcji/ technologii kosmetyku,
  • posiada zdolność obiektywnej oceny oraz opiniowania poszczególnych aspektów swojej działalności zawodowej.

  

CZESNE

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2 lub 4 RATY

 

 I SEMESTRII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

5000 ZŁ (dotyczy 1 raty)

5500 ZŁ (dotyczy 2/4 rat)

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER